สั่งซื้อผ่านทาง :

คลิก

Call Center : 082-245-6636


Support
Cosmetic Factory
Hot Line: 082 360 5666, 083 256 3555 (Whatsapp&Line)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การขอรหัสผู้ประกอบการ

admin@tanlab.co.th | 28-07-2554 | เปิดดู 21358 | ความคิดเห็น 1

 

 

 

การขอรหัสผู้ประกอบการ

(กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นครั้งแรกเท่านั้น)

       

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

ให้ผู้ยื่นคำขอนำเอกสารตามข้อ 4.3 ไปยื่นได้ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สำนักงานประกอบกิจการของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าตั้งอยู่ โดยดำเนินการดังนี้

-  ยื่นเรื่องที่ช่องบริการที่ 27 (กรณียื่นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ)

-  รอผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่

-  กรณีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในทันที เจ้าหน้าที่จะเรียกพบและแจ้งข้อบกพร่อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการใหม่ แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้รับเรื่องคืน

-  กรณีถูกต้องให้รับเอกสารแนบท้ายการรับแจ้งการประกอบกิจการด้านเครื่องสำอาง ซึ่งระบุรหัสผู้ประกอบการไว้ เพื่อใช้กรอกในการยื่นแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุมทุกครั้ง

 

 

 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรหัสผู้ประกอบการ

1.  แบบคำขอกำหนดรหัสประจำัวผู้ประกอบการ 1 ชุด จำนวน 2 หน้า

2.  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสถานประกอบการ

3.  สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และสถานที่เก็บ

4.  สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่เจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองแล้วครบทุกหน้า

5.  แผนที่ตั้งสถานประกอบการ และแผนผังสถานประกอบการ

6.  เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล(ในกรณีเป็นคณะบุคคล)เป็นต้น

หมายเหตุ

การกรอกข้อความตามเอกสาร โปรดใช้ตัวพิมพ์หากเป็นตัวเขียนจะต้องเขียนตัวบรรจงให้อ่านได้ชัดเจนและจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนา

 

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา

 

ความคิดเห็น

วันที่: 10-07-2020

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 1 Pages: 1/1
guest
ลัดดาวัลย์ สาทวงค์
- Guest -

02/12/2014 08:58 Post : 02/12/2014 08:58

 จะขอรหัสผู้ประกอบการซึ่งอยู่กรุงเทพ ต้องไปที่ สนง.อย ที่จังหวัดนนทบุรีหรือเปล่าคะ 

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ อยากทำครีมสมุนไพรขายค่ะ
 

Quote

1

 

 รับผลิต สบู่ก้อน สบู่น้ำมัน สบู่กลีเซอรีน เวชสำอางค์ ผลิตครีม รับผลิตครีม รับสร้างแบรนด์ ขายส่งครีม เป็นกิโล คุณภาพภายใต้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎระเบียบ อย.